Vergroenen van bedrijven(terreinen)

Van beton naar boom: vergroenen van bedrijven(terreinen) beschermt bedrijven en de stad tegen gevolgen van klimaatverandering

Sofie Voesenek

Hevige regenval, zware stormen of juist perioden van extreme hitte en droogte. Zomaar wat omstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Deze situaties kunnen flink roet in het eten gooien en schade en overlast veroorzaken bij onze inwoners en ondernemers. Vanuit de Gemeente Breda ligt er een stevige ambitie om de stad te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Bedrijventerreinen hebben vaak weinig blauw-groene ruimtes en zijn daarom gevoeliger voor de gevolgen van klimaatverandering. Sofie Voesenek, projectmanager economie bij de Gemeente Breda: “Met verschillende initiatieven willen we de versteende bedrijventerreinen in onze gemeente helpen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan groene daken en gevels voor het verkoelen van de panden en beplanting voor beter watermanagement.”

Waarom is juist vergroening en verduurzaming van bedrijven(terreinen) nodig?

“Vanuit de gemeente is er veel aandacht voor het vergroenen van de stad. Breda moet in de nabije toekomst een stad in het park worden. Dit is hard nodig, want uit diverse stresstesten blijkt dat de klimaatscore op veel plekken hoog is. Tijdens deze stresstesten wordt er gemeten op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Met vergroening kunnen we een deel van het probleem oplossen. Zo zorgt beplanting voor verkoeling, maar ook dat het water beter kan wegzakken. De meeste bedrijventerreinen zijn voor het overgrote deel versteend. Denk aan De Krogten, Hazeldonk en Emer-Zuid. Er liggen grote parkeerterreinen, loodsen en andere enorme bedrijfspanden, vaak met een plat, zwart dak. Doordat de huidige bedrijventerreinen voor een groot deel bestaan uit  verhardingen, stroomt regenwater snel naar het laagste punt. Dit kan tot schade en overlast leiden in panden, op (parkeer)terreinen en wegen. Steen en beton absorberen bovendien de warmte van de zon en houden dit lang vast. Dit zorgt voor hoge temperaturen op de bedrijventerreinen. Dit alles kan economische gevolgen hebben als je kijkt naar het bedrijfsproces, maar veroorzaakt ook schade aan het pand en perceel, de productieketen en afzetmarkt. Machines kunnen uitvallen door kortsluiting bij wateroverlast, personeel kan te maken krijgen met concentratieproblemen of andere gezondheidsklachten bij oververhitting en bepaalde producten en machines kunnen niet tegen hoge temperaturen.”

Hoe kunnen bedrijven hun terrein verduurzamen en vergroenen?

“Met verschillende subsidies motiveren we inwoners om hun huis en tuin te verduurzamen en vergroenen. We zien bijvoorbeeld dat de subsidie voor energiebesparende maatregelen (ledverlichting, radiatorfolie, isolatiemateriaal ed.) voor particulieren enorm hard loopt. Maar ook de subsidies voor groene daken of een regenton. Nu zijn deze subsidies ook beschikbaar voor bedrijven, stichtingen en verenigingen (ook vve’s). We bieden daarin een scala aan subsidiemogelijkheden, van visievorming op vergroenen tot de uitvoering ervan. Zo kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor het maken van inrichtingsschetsen van hun perceel en kan het georganiseerde bedrijfsleven subsidie aanvragen voor het maken van een groenvisie voor (een deel) van hun bedrijventerrein. Een landschapsarchitect of professional op het gebied van groen- en wateradvies stelt een plan op voor het pand en perceel, zodat je niet ‘zomaar’ wat planten weg zet, maar er ook echt wordt nagedacht over de probleemaanpak. Vervolgens zijn er ook subsidies aan te vragen voor de uitvoering van deze plannen. Die zijn sowieso voor iedere individuele ondernemer beschikbaar. Denk aan subsidie voor een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels door planten en duurzaam omgaan met regenwater. Het vergroenen van bedrijven heeft overigens meer voordelen dan enkel het voorkomen van schade en overlast door extreme weersomstandigheden. Meer groen zorgt voor een betere uitstraling van het bedrijventerrein en een fijner verblijfsklimaat. Onderzoek wijst ook uit dat werknemers gebaat zijn bij een gezonde en groene werkomgeving en dat dit positieve effecten heeft op bijvoorbeeld ziekteverzuim en productiviteit.”

Welke rol speelt de gemeente in het vergroenen van bedrijventerreinen?

“Gemeente Breda is momenteel actief met het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte door tegels te verwijderen en te vervangen voor groen. Een groot deel van het perceeloppervlak op bedrijventerreinen is echter geen eigendom van de gemeente. We denken wel graag met ondernemers en de bedrijventerreinen mee over oplossingen. Dit kunnen relatief simpele maatregelen zijn zoals het beplanten van hekken en fietsenstallingen of aanleggen van groene parkeerplaatsen. Maar we hebben ook de ambitie om dit op grotere schaal aan te vliegen. Hoe we dat moeten doen, is nog een zoektocht. De subsidies voor water en groen en energiebesparende maatregelen zijn één manier, maar we kijken graag samen met de ondernemers zelf, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere partners hoe we die stap verder kunnen zetten. Zo werken we momenteel vanuit de resultaten van een groenpilot op Emer-zuid aan een bedrijventerrein brede aanpak als het gaat om vergroenen en daarmee toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen.”

Ben je ondernemer in de gemeente Breda? Ga voor hulp, kennis en inspiratie rondom thema’s als duurzaam ondernemen, arbeidsmarkt, vergunningen en subsidies naar BredaBusiness.com (een initiatief van Gemeente Breda).

Kijk hier voor de beschikbare subsidies voor vergroening of neem contact op met Sofie Voesenek, projectmanager economie: sdam.voesenek@breda.nl

Lees hier meer over BredaBusiness.

Ook interessant

Samen verduurzamen

Duurzaamheid. Of je er als ondernemer al lang mee aan de slag bent, of het liever voorlopig op de lange baan schuift; duurzaamheidsinitiatieven zijn...

Sterren van de hemel koken met Maarten Camps

U woont in Breda of omgeving en u bent nog nóóit bij Restaurant Wolfslaar geweest? Dan weet u niet wat u mist. Het in...

Branches bundelen krachten: “Energie spat eraf!”

Het zal de oplettende lezer van dit magazine al eerder zijn opgevallen: BouwSchool Breda is een organisatie, die allesbehalve stil zit. Het spreekt dan...

TEGELTJES

In de gang van het huis van mijn ‘klein omaatje’ hingen meerdere tegeltjes. Je kon er niet omheen. Want het was maar smal in...