Geef één dag vrijwillig voor Breda!

Om initiatieven vanuit de samenleving te bundelen en in een breder verband te plaatsen hebben gemeente Breda, Brabant-Zeeuwse Werkgevers, NAC Breda en Rabobank in 2008 het initiatief genomen om te komen tot een platform van Betrokken Ondernemers in Breda. Hiertoe is een stichting opgericht die sinds september 2009 bestaat. Ze vervult een loketfunctie waar het bedrijfsleven terecht kan met vragen over maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven willen graag iets doen, maar weten vaak niet hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. De stichting stimuleert en faciliteert het Bredase bedrijfsleven hierin en ontzorgt de bedrijven in hun doelstelling om maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Wat de één over heeft of graag wil bieden (het bedrijf), is voor de ander wellicht zeer gewenst (de maatschappelijke instelling). Geld is hierbij taboe; het gaat om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten, menskracht en creativiteit.

Rombout Kerremans, directeur van de stichting: “Maatschappelijk betrokken ondernemen is goed voor de werknemers van het bedrijf, het verbreedt hun horizon, ze halen er voldoening uit, het vergroot hun loyaliteit naar hun werkgever. Daarnaast is het goed voor het imago en de reputatie van het bedrijf. In de regel vindt het personeel het geweldig dat hun werkgever hen in de gelegenheid stelt vrijwilligerswerk te doen en hen hierin faciliteert. De betrokkenheid van het bedrijf en haar medewerkers wordt op deze wijze ingebed in het HR beleid”. Het netwerk bestaat inmiddels uit zo’n 155 enthousiaste bedrijven die zich de afgelopen jaren op tal van manieren hebben ingezet voor de Bredase samenleving. Zo is kinderen uit een aandachtswijk en kinderen met een beperking de gelegenheid geboden gratis naar de bioscoop en circus te gaan. Is door een bouwonderneming en installatiebedrijf een snoezelbadkamer gerealiseerd bij een instelling, hebben ouderen de gelegenheid gekregen om een concert van Frans Bauer te bezoeken, hebben accountants jongeren in een achterstandssituatie een workshop ‘hoe om te gaan met geld’ gegeven en heeft Voedselbank Breda een make-over gekregen. Dit is slechts een kleine greep uit vele voorbeelden.

De stichting is bekend om de Meet & Match ontbijtbijeenkomsten waar vraag (vanuit het maatschappelijk veld) en het aanbod (vanuit de partnerbedrijven) wordt ‘gematcht’. Er worden door de stichting netwerkbijeenkomsten georganiseerd en de bekende “Directeuren-Maken-Vuile-Handen-Dag”, waar de directeuren van de aangesloten partners zèlf de handen uit de mouwen steken en er op hetzelfde moment op informele wijze genetwerkt wordt. “We brengen twee werelden samen”, legt Rombout Kerremans uit. “Het geeft zoveel energie en plezier wanneer je mensen uit het bedrijfsleven ziet die in het maatschappelijk veld de handen uit de mouwen steken”.

Kortom, winst voor alle partijen: het bedrijf, de maatschappelijke instelling én de samenleving. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving. En dragen we met onze partners bij aan de Sustainable Development Goals ofwel de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling.

Op www.betrokkenondernemersbreda.nl staat het jaarverslag 2019; Een verkorte, gedrukte versie van dit jaarverslag is beschikbaar, gratis opvraagbaar bij de stichting: info@betrokkenondernemersbreda.nl U kunt ons ook volgen op LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter of via onze nieuwsbrief.

 

Ook interessant

Ondernemen zit in de genen

Het is al vaker gesteld: ondernemers worden niet gemaakt, die worden geboren. BnP Accountancy & Advies in Bavel vormt daarvan het levende bewijs. Directeur...

Met plezier en enthousiasme deze opdracht aangenomen en afgerond

WIE? Kort geleden heeft De Houtregt Bedrijfsovernames een bedrijfsovername bij Euro-Service mogen begeleiden. Euro-Service is gespecialiseerd in het onderhoud van apparatuur in grootkeukens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fastfood...

Getrouwd worden door een bekende BABS uit Married at First Sight?

Jeroen Smits. We kennen hem als die spraakzame, grappige en ruimhartige trouwambtenaar van Married at First Sight. Maar wist je dat Jeroen ook nog comedian is? En dat hij...

Boeiende middag met Koch Advocaten

Van een bijzonder bedrijf mag je verwachten dat het voor een event ook een bijzondere locatie kiest. Dat deed Koch Advocaten, voor het twaalfde...